История на Бургас, Бургас История

Бургас е разположен в т.нар. Бургаско плато, което се отличава с мек климат и плодородни почви. Тези фактори са причина за заселването на района още хилядолетия преди античността.

Името Бургас произлиза от латинската дума "Бургос", което се превежда като кула. Според тукашните предания името идва от римски пътен стълб, който бил положен в района на днешното Бургаско пристанище.

Византийският поет Мануел Фил споменава Бургас като Пиргос в своите творби 15 века по-късно. В индоевропейските езици "пиргос" и "бургос" са идентични. Гръцкото "пиргос" и латинското "бургос" имат за основа общ индоевропейски корен. Към това трябва да добавим, че според проф. Кирил Влахов "пюргос" е дума и от тракийския език, който също е индоевропейски. Според него "пюргос" означава на тракийски "укрепление от дебели дървени греди".

В античността Бургас е бил малък римски град, наричан Деултум. По-късно е бил известен като Дебелт, което служи за име на днешното село Дебелт. През Средновековието е била издигната малка крепост, служеща за наблюдателница и именно тя е била наречена Пиргос.

Цялата история на Бургас е свързана с морето. Самото месторазположение на града, обиколен от трите страни с вода, е първопричина за неговото възникване и развитие. През 18-ти век Бургас за първи път е забелязан от европейците, всъщност това е било най-важното пристанище на юг от Балкана. Една морска карта от 1854 г. дава първата информация за градоустройственото планиране на града, който е заемал площ от 420 хил.кв.м. Това е всъщност и първата карта, показваща очертанията на града.

В епохата на Българското национално възраждане се оформили националните идеологии и стремежи към създаване на българско училище и православно-християнски храм. От Цариград в Бургас пристигат учени българи, които създават Бургаската община. Това са Димитър Бракалов, Стефан Жечков, Никола Камбуров, Яни Русалиев, Георги Джелепов.

Първото българско училище и православна църква в Бургас са отворени през 1868 г. На 6 февруари 1878 г. Бургас е освободен от отоманско владичество от контингент, ръководен от полковник Лермонтов, брат на великия руски поет Михаил Лермонтов. Първото кметство е основано на 7 февруари 1878 г. Обществената библиотека отваря врати през 1888 г. и три години по-късно е одобрен първият градски план на Бургас. През първите няколко десетилетия на 20 в. градът претърпява бързо индустриализиране.

През първите десетилетия на 20 век градът претърпява ускорено развитие в индустрията, банковото дело, в просветата и културата. Създават се 151 индустриални предприятия: Фабриката за захарни изделия и растителни масла на Аврам Чальовски, Големите Български Мелници на Ив. Х. Петров, сапунената фабрика "Камбана", фабрка за рибни консерви и др. Учредяват се и много банки, създава се и Търговската палата. Просвещението също търпи развитие, първото основно училище се разделя на две: мъжко и девическо, в 1905 г. се открива Търговската гимназия, а в 1925 г. - Държавното Механо-Техническо училище.

Още от Бургас - Обяви от Бургас.