Музеи в Бургас, Бургаски Музеи

На територията на град Бургас има доста музеи, които претворяват историята, бита, културата, обичаите и развитието на града през вековете. Освен регионалният исторически музей в Бургас има множество природо-научни експозиции, както и няколко къщи-музеи на известни български личности.

Най-удачно е да започнете туристическата обиколка от регионалния исторически музей. Основан през 1925 г. и днес в него се помещава археологическият отдел с богата колекция от находки от времето на античните черноморски колонизатори. В изложбените експозиции на музея може да разгледате инструменти и макети на древните селища, керамични съдове, предмети от ежедневието, антични монети, бижута и др. Особено интересна е експозицията, която разказва в нагледни предмети и снимки модерната история на България.

Част от колекциите могат да се видят в зала “Археология” , където са изложени старите черноморски колонии. Тук има множество керамични съдове, битови предмети, монети и накити от антич-ността, каменни надгробни плочи, плочи на тракийски конници, сечива и макети на древни селища. Има експонати от по-новата история, снимки на възрожденци и народни будители, на българи от този край, оставили диря в отечествената история.

В Историческия музей в града, намиращ се на улица "Лермонтов" 31 е онагледено историческото развитие на Бургас и неговия регион в периода на Българското Възраждане - борбите за национална църква и просвета, освобождение от Турско робство. Показано е в снимков и богат веществен материал възраждането на град Бургас след Освобождението и утвърждаването му като индустриален и търговски център до 30-те години на XX век. Специално място е отредено на Българската бойна слава в поредицата от войни и въстания в имато на националното ни обединение. На втория етаж има изложба на Френско изящно изкуство от 18-19 век.

Бургаската художествена галерия "Петко Загорски" е основана в средата на 40-те години на миналия век и представлява зали, в които са показани творби на български и чуждестранни художници и икони, рисувани от възрожденски зографи. Тя е една от най-старите в страната. Намира се в бившата еврейска синагога - забележителен архитектурен паметник на града, строена в 1905-1910 г. от италианския архитект Рикардо Тоскани.

Началото й се поставя с общото участие на видни Бургаски общественици, художници и културни дейци. На 7 април 1947 г. "Картинна галерия и музей" е тържествено открита в Борсовия салон на Търговската камара. Наличният фонд на галерията тогава е 58 картини и 6 скулптури, но броят на творбите се увеличава от редица общи и самостоятелни изложби.

От септември 1966 г. Художествената галерия се устройва в сградата на специално преустроената за целта еврейска синагога. До 1952 г. Галерията се обогатява с нови 85 художествени произведения, между които картини на: Владимир Димитров-Майстора, Димитър Гюдженов, Илия Петров. Общо три етажа разкриват богатството на Бургаската галерия, като са изложени над 2000 творби - живопис, скулптура, графика.

Музейната ви обиколка в Бургас не трябва да пропуска къщата музей на младата поетеса Петя Дубарова. Той се помещава в къщата, където е живяла поетесата на улица “Гладстон”68, а е официално открит на 7.08.1995 г. В музея може да видите богат експозиционен материал от предмети, комплектовани в няколко фонда: основен, научно-спомагателен, обменен и научен архив. Автентично е пресъздадена и личната стая на Петя Дубарова.